Informatica militară - la ceas aniversar

Discursul ºefului Direcþiei Comunicaþii ºi Informaticã - foto Petricã Mihalache

Discursul șefului Direcției Comunicații și Informatică - foto Petrică Mihalache