ªeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, s-a întâlnit joi, 3 septembrie, cu ºeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. met chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini)- foto Valentin CiobârcãAspect din timpul ceremoniei de primire a oaspetelui italian (Aspect from the official ceremony)- foto Valentin Ciobârcãªeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, salutã Garda de onoare (Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini salutes the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcã
Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, s-a întâlnit joi, 3 septembrie, cu șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. met chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 660 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de primire a oaspetelui italian (Aspect from the official ceremony)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 710 ori.
Șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, salută Garda de onoare (Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini salutes the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 656 ori.
ªeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, împreunã cu persoane din conducerea Statului Major General al Armatei Române (The leaders from the Romanian General Staff are introduced to the Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini)  - foto Valentin Ciobârcã Aspect din timpul discuþiilor oficiale dintre amiralul dr. Gheorghe Marin ºi generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the official talks between Admiral Gheorghe Marin and General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcã Aspect din timpul întâlnirii secretarului de stat Dan Tãtaru cu ºeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the meeting between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini) - foto Valentin Ciobârcã
Șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, împreună cu persoane din conducerea Statului Major General al Armatei Române (The leaders from the Romanian General Staff are introduced to the Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 710 ori.
Aspect din timpul discuțiilor oficiale dintre amiralul dr. Gheorghe Marin și generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the official talks between Admiral Gheorghe Marin and General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 780 ori.
Aspect din timpul întâlnirii secretarului de stat Dan Tătaru cu șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the meeting between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 678 ori.
Aspect din timpul discuþiilor oficiale dintre secretarul de stat Dan Tãtaru ºi generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the official talks between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul discuțiilor oficiale dintre secretarul de stat Dan Tătaru și generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the official talks between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 670 ori.