Convorbiri militare româno-italiene (Romanian - Italian military talks)

ªeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, s-a întâlnit joi, 3 septembrie, cu ºeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. met chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcã

Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, s-a întâlnit joi, 3 septembrie, cu șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. met chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcă