Convorbiri militare româno-italiene (Romanian - Italian military talks)

ªeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, împreunã cu persoane din conducerea Statului Major General al Armatei Române (The leaders from the Romanian General Staff are introduced to the Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini)  - foto Valentin Ciobârcã

Șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, împreună cu persoane din conducerea Statului Major General al Armatei Române (The leaders from the Romanian General Staff are introduced to the Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini) - foto Valentin Ciobârcă