Convorbiri militare româno-italiene (Romanian - Italian military talks)

Aspect din timpul întâlnirii secretarului de stat Dan Tãtaru cu ºeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the meeting between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini) - foto Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul întâlnirii secretarului de stat Dan Tătaru cu șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the meeting between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini) - foto Valentin Ciobârcă