Convorbiri militare româno-italiene (Romanian - Italian military talks)

Aspect din timpul discuþiilor oficiale dintre secretarul de stat Dan Tãtaru ºi generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the official talks between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul discuțiilor oficiale dintre secretarul de stat Dan Tătaru și generalul Vincenzo Camporini (Aspect from the official talks between State Secretary Dan Tataru and General Vincenzo Camporini)- foto Valentin Ciobârcă