Aspect din timpul transferului de autoritate desfãºurat în Kosovo între ROFND XVIII ºi ROFND XIX (Aspect from the transfer of authority between ROFND XVIII and ROFND XIX, in Kosovo)- foto Vasile AioneseiComandantul Task Force Aquila predã drapelul NATO Comandantului Companiei 1 Paraºutiºti, Cpt. Gabriel Grecu(The Task Force Aquila commander transfers the NATO flag to the commander of the 1st Parachooters Comapany, Captain Gabriel Grecu) - foto Cristian TimoºGeneralul de brigadã Roberto Peretti trece în revistã subunitãþile TASK FORCE Aquila (Brigade General Roberto Peretti reviews the Task Force Aquila subunits)- foto Vasile Aionesei
Aspect din timpul transferului de autoritate desfășurat în Kosovo între ROFND XVIII și ROFND XIX (Aspect from the transfer of authority between ROFND XVIII and ROFND XIX, in Kosovo)- foto Vasile Aionesei
Vizualizat: 1025 ori.
Comandantul Task Force Aquila predă drapelul NATO Comandantului Companiei 1 Parașutiști, Cpt. Gabriel Grecu(The Task Force Aquila commander transfers the NATO flag to the commander of the 1st Parachooters Comapany, Captain Gabriel Grecu) - foto Cristian Timoș
Vizualizat: 1041 ori.
Generalul de brigadă Roberto Peretti trece în revistă subunitățile TASK FORCE Aquila (Brigade General Roberto Peretti reviews the Task Force Aquila subunits)- foto Vasile Aionesei
Vizualizat: 1028 ori.
ROFND XIX primeºte drapelul NATO (ROFND XIX receives the NATO flag)- foto Cristian Timoº
ROFND XIX primește drapelul NATO (ROFND XIX receives the NATO flag)- foto Cristian Timoș
Vizualizat: 902 ori.