REUNIUNEA ȘEFILOR FORȚELOR AERIENE DIN EUROPA ÎN ROMÂNIA (The Reunion of the Chiefs of the Air Forces from the Europe, in Romania)

Aspecte din timpul conferinþei (Aspect from the Conference)- foto Jakab Attila

Aspecte din timpul conferinței (Aspect from the Conference)- foto Jakab Attila