REUNIUNEA ȘEFILOR FORȚELOR AERIENE DIN EUROPA ÎN ROMÂNIA (The Reunion of the Chiefs of the Air Forces from the Europe, in Romania)

Reprezentanþi ai þãrilor participante la conferinþa EURAC 2009 (The representatives of the participating countries in EURAC 2009)- foto Jakab Attila

Reprezentanți ai țărilor participante la conferința EURAC 2009 (The representatives of the participating countries in EURAC 2009)- foto Jakab Attila