Formaþie a militarilor din forþele pentru operaþii speciale (Sniper Team FOS)- foto Marius CrãciunExerciþiu militar de paraºutare din aeronava C 130 "Hercules" (Parachutism military exercise from C 130 "Hercules" plane)- foto Marius CrãciunParaºutare de materiale (Parachute of materials)- foto Marius Crãciun
Formație a militarilor din forțele pentru operații speciale (Sniper Team FOS)- foto Marius Crăciun
Vizualizat: 2870 ori.
Exercițiu militar de parașutare din aeronava C 130 "Hercules" (Parachutism military exercise from C 130 "Hercules" plane)- foto Marius Crăciun
Vizualizat: 2583 ori.
Parașutare de materiale (Parachute of materials)- foto Marius Crăciun
Vizualizat: 2129 ori.
Participanþi la exerciþiu (The participants)- foto Marius CrãciunSniper Team FOS (forþele pentru operaþii speciale)(Sniper Team FOS) - foto Marius CrãciunAspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori desfãºuratã pe 15 septembrie 2009 - foto www.mohr.hr
Participanți la exercițiu (The participants)- foto Marius Crăciun
Vizualizat: 2467 ori.
Sniper Team FOS (forțele pentru operații speciale)(Sniper Team FOS) - foto Marius Crăciun
Vizualizat: 2620 ori.
Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori desfășurată pe 15 septembrie 2009 - foto www.mohr.hr
Vizualizat: 2016 ori.
Militari participanþi la activitãþile desfãºurate cu ocazia Zilei Distinºilor Vizitatori - foto www.mohr.hr Militari participanþi la activitãþile desfãºurate cu ocazia Zilei Distinºilor Vizitatori - foto www.mohr.hr Exerciþiu demonstrativ prezentat participanþilor la Ziua Distinºilor Vizitatori - foto www.mohr.hr
Militari participanți la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Distinșilor Vizitatori - foto www.mohr.hr
Vizualizat: 2207 ori.
Militari participanți la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Distinșilor Vizitatori - foto www.mohr.hr
Vizualizat: 2364 ori.
Exercițiu demonstrativ prezentat participanților la Ziua Distinșilor Vizitatori - foto www.mohr.hr
Vizualizat: 2161 ori.
O parte dintre militarii participanþi la Ziua Distinºilor Vizitatori - foto Dorel DanciuBriefing în comandamentul românesc al exerciþiului - foto Dorel DanciuGeneralul-maior Frank Kisner, comandantul Forþelor Speciale ale SUA dislocate în Europa, primeºte o decoraþie de la generalul de brigadã Alexandru Rus, ºeful Direcþiei operaþii din Statul Major General - foto Dorel Danciu
O parte dintre militarii participanți la Ziua Distinșilor Vizitatori - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 2504 ori.
Briefing în comandamentul românesc al exercițiului - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 1947 ori.
Generalul-maior Frank Kisner, comandantul Forțelor Speciale ale SUA dislocate în Europa, primește o decorație de la generalul de brigadă Alexandru Rus, șeful Direcției operații din Statul Major General - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 1970 ori.
Militari români ºi americani participanþi la ceremonia de decorare a generalului Kisner - foto Dorel Danciu
Militari români și americani participanți la ceremonia de decorare a generalului Kisner - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 2015 ori.