Deschiderea anului școlar 2009 - 2010 în instituțiile militare de învățământ (Beginning of educational year 2009-2010 in the military educational institutions)

Defilarea corpului de instructori de la ªcoala de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre "Basarab I" de la Piteºti (The trainers from the Scool for Land Forces NCOs and WOs "Basarab I" from Pitesti)- foto Dima Adelin

Defilarea corpului de instructori de la Școala de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "Basarab I" de la Pitești (The trainers from the Scool for Land Forces NCOs and WOs "Basarab I" from Pitesti)- foto Dima Adelin