Deschiderea anului școlar 2009 - 2010 în instituțiile militare de învățământ (Beginning of educational year 2009-2010 in the military educational institutions)

Discursului comandantului ªcolii Militare de la Piteºti (The commander of the Military School from Pitesti)- foto Dima Adelin

Discursului comandantului Școlii Militare de la Pitești (The commander of the Military School from Pitesti)- foto Dima Adelin