Deschiderea anului școlar 2009 - 2010 în instituțiile militare de învățământ (Beginning of educational year 2009-2010 in the military educational institutions)

Festivitatea de începere a noului an ºcolar la ªcoala de Maiºtri de Marinã din Constanþa (The ceremony at the Navy Military Training School from Constanta)- foto ªtefan Ciocan

Festivitatea de începere a noului an școlar la Școala de Maiștri de Marină din Constanța (The ceremony at the Navy Military Training School from Constanta)- foto Ștefan Ciocan