Deschiderea anului școlar 2009 - 2010 în instituțiile militare de învățământ (Beginning of educational year 2009-2010 in the military educational institutions)

Elevi ai ªcolii de Maiºtri de Marinã din Constanþa (The students from the Navy Military training School from Constanta)- foto ªtefan Ciocan

Elevi ai Școlii de Maiștri de Marină din Constanța (The students from the Navy Military training School from Constanta)- foto Ștefan Ciocan