Deschiderea anului școlar 2009 - 2010 în instituțiile militare de învățământ (Beginning of educational year 2009-2010 in the military educational institutions)

Participanþi la festivitatea de începere a noului an ºcolar la ªcoala de Maiºtri de Marinã din Constanþa (The participants in the ceremony at the Navy Military Training School from Constanta) - foto ªtefan Ciocan

Participanți la festivitatea de începere a noului an școlar la Școala de Maiștri de Marină din Constanța (The participants in the ceremony at the Navy Military Training School from Constanta) - foto Ștefan Ciocan