Deschiderea anului școlar 2009 - 2010 în instituțiile militare de învățământ (Beginning of educational year 2009-2010 in the military educational institutions)

Defilarea elevilor ªcolii Militare de Maiºtri Militari a Forþelor Navale "Amiral Ion Murgescu" din Constanþa (The students of the Navy Military Training School "Amiral Ion Murgescu" from Constanta)- foto ªtefan Ciocan

Defilarea elevilor Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu" din Constanța (The students of the Navy Military Training School "Amiral Ion Murgescu" from Constanta)- foto Ștefan Ciocan