Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)

Realizarea siguranþei dispozitivului (Secure the area)- foto SMFT

Realizarea siguranței dispozitivului (Secure the area)- foto SMFT