Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)

Patrulã mixtã (Joint patrol)- foto SMFT

Patrulă mixtă (Joint patrol)- foto SMFT