Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)

Militari în timpul exerciþiului prezentat la DVD - foto Oliver Anghel

Militari în timpul exercițiului prezentat la DVD - foto Oliver Anghel