Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)

Acordarea primului ajutor - foto Oliver Anghel

Acordarea primului ajutor - foto Oliver Anghel