Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)

Reabilitarea drumului de acces cãtre dispensar - foto Oliver Anghel

Reabilitarea drumului de acces către dispensar - foto Oliver Anghel