Exercițiu de instruire în comun româno-chinez "Friendship Action 2009" (Romanian-Chinese common training exercise "Friendship Action 2009")

Exerciþiu de tragere - foto Dragoº Anghelache

Exercițiu de tragere - foto Dragoș Anghelache