Transfăgărășan - 35 de ani de la inaugurare (Transfagarasan - the 35th anniversary)

Garda drapelului de luptã prezintã onorul (The Guard of Honor of the Fllag)- foto Cãtãlin Ovreiu

Garda drapelului de luptă prezintă onorul (The Guard of Honor of the Fllag)- foto Cătălin Ovreiu