Transfăgărășan - 35 de ani de la inaugurare (Transfagarasan - the 35th anniversary)

Secretarul de stat Dan Tãtaru ºi generalul Ion Pâlºoiu înmâneazã Emblema de Onoare a Armatei României veteranilor Transfãgãrãºanului (State Secretary Dan Tataru and General Ion Palsoiu are handing over the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces to the veterans of Transfagarasan)- foto Cãtãlin Ovreiu

Secretarul de stat Dan Tătaru și generalul Ion Pâlșoiu înmânează Emblema de Onoare a Armatei României veteranilor Transfăgărășanului (State Secretary Dan Tataru and General Ion Palsoiu are handing over the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces to the veterans of Transfagarasan)- foto Cătălin Ovreiu