Transfăgărășan - 35 de ani de la inaugurare (Transfagarasan - the 35th anniversary)

Secretarul de stat Dan Tãtaru, generalul-maior Ion Pâlºoiu ºi prefectul judeþului Sibiu în timpul ceremoniei (State Secretary Dan Tataru, General Ion Palsoiu and the Prefect  of Sibiu County, during the ceremony) - foto Cãtãlin Ovreiu

Secretarul de stat Dan Tătaru, generalul-maior Ion Pâlșoiu și prefectul județului Sibiu în timpul ceremoniei (State Secretary Dan Tataru, General Ion Palsoiu and the Prefect of Sibiu County, during the ceremony) - foto Cătălin Ovreiu