Ceremonia de plecare în Afganistan a echipei OMLT-3 (O.M.L.T 3 military ceremony in Focsani)

Defilarea Detaºamentului OMLT -3  (The OMLT 3 Detachment's parade)- foto Dina Cãtãlin

Defilarea Detașamentului OMLT -3 (The OMLT 3 Detachment's parade)- foto Dina Cătălin