Prezență românească la schimbarea comenzii EUROCORPS (Romanian presence in the EUROCORPS change of command)

Secretarul de stat Dan Tãtaru împreunã cu generalul-locotenent Pedro Pitarch (Spania), fostul comandant al EUROCORPS (State Secretary Dan Tataru and LT. General Pedro Pitarch, the EUROCORPS former commander (Spain))

Secretarul de stat Dan Tătaru împreună cu generalul-locotenent Pedro Pitarch (Spania), fostul comandant al EUROCORPS (State Secretary Dan Tataru and LT. General Pedro Pitarch, the EUROCORPS former commander (Spain))