Prezență românească la schimbarea comenzii EUROCORPS (Romanian presence in the EUROCORPS change of command)

Secretarul de stat Dan Tãtaru împreunã cu generalul-locotenent Hans-Lothar Domroese (Germania), noul comandant al EUROCORPS (State Secretary Dan Tataru and LT. General Hans-Lothar Domroese (Germany)the EUROCORPS new commander)

Secretarul de stat Dan Tătaru împreună cu generalul-locotenent Hans-Lothar Domroese (Germania), noul comandant al EUROCORPS (State Secretary Dan Tataru and LT. General Hans-Lothar Domroese (Germany)the EUROCORPS new commander)