Batalionul 83 LAROM în deplasare spre locul de desfaºurare a exerciþiului ROUEX 09 (The 83rd LAROM Battalion in march to the exercise's area of development)- foto Mihai NiþuComandant de instalaþie de lansare LAROM (Commander of LAROM launching installation)- foto Mihai NiþuComandanþii de unitãþi participanþi la exerciþiul ROUEX 09 (Commanders of the units to participate in ROUEX 09 exercise)- foto Mihai Niþu
Batalionul 83 LAROM în deplasare spre locul de desfașurare a exercițiului ROUEX 09 (The 83rd LAROM Battalion in march to the exercise's area of development)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1999 ori.
Comandant de instalație de lansare LAROM (Commander of LAROM launching installation)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1700 ori.
Comandanții de unități participanți la exercițiul ROUEX 09 (Commanders of the units to participate in ROUEX 09 exercise)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1545 ori.
Coordonatorii ºi comandanþii de unitãþi participanþi la ROUEX 09 la recunoaºteri în zona de desfãºurare a exerciþiului ROUEX 09 (Coordinators and commanders of the ROUEX 09 units are in the exercise's reconnaissance area)- foto Mihai NiþuGeneralul de brigadã Valeriu Nicuþ, locþiitorul ºefului SMG pentru Operaþii ºi Instrucþie, împreunã cu reprezentantul componentei aeriene participante la exerciþiu (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training together with the representative of the air component to take part in the exercise)- foto Mihai NiþuSalvã de artilerie de antrenament executatã cu subunitatea de LAROM în aria de desfãºurare a exerciþiului ROUEX 09 (The LAROM subunit performs the training Artillery salvo in the exercise's area)- foto Mihai Niþu
Coordonatorii și comandanții de unități participanți la ROUEX 09 la recunoașteri în zona de desfășurare a exercițiului ROUEX 09 (Coordinators and commanders of the ROUEX 09 units are in the exercise's reconnaissance area)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1742 ori.
Generalul de brigadă Valeriu Nicuț, locțiitorul șefului SMG pentru Operații și Instrucție, împreună cu reprezentantul componentei aeriene participante la exercițiu (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training together with the representative of the air component to take part in the exercise)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1707 ori.
Salvă de artilerie de antrenament executată cu subunitatea de LAROM în aria de desfășurare a exercițiului ROUEX 09 (The LAROM subunit performs the training Artillery salvo in the exercise's area)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1922 ori.
Trageri de antrenament cu subunitatea de LAROM în poligonul Cincu (The LAROM subunit performs the training firings in Cincu shooting field)- foto Mihai NiþuColoanã de tancuri din Batalionul 814 Tacuri la ROUEX 09 (The 814th Battalion tanks column)- foto Mihai NiþuÎmbarcarea tancurilor pe platforma de transport rutier (The tanks are embarked on platforms to be transported on the ways)- foto Mihai Niþu
Trageri de antrenament cu subunitatea de LAROM în poligonul Cincu (The LAROM subunit performs the training firings in Cincu shooting field)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1799 ori.
Coloană de tancuri din Batalionul 814 Tacuri la ROUEX 09 (The 814th Battalion tanks column)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 2265 ori.
Îmbarcarea tancurilor pe platforma de transport rutier (The tanks are embarked on platforms to be transported on the ways)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 2017 ori.
Operaþiuni de debarcare a tancurilor de pe platformã (The tanks are disembarked from the platforms)- foto Mihai NiþuTanc în deplasare spre zona de desfãºurare a exerciþiului ROUEX 09 (Tank in the area of exercise)- foto Mihai NiþuTanc în deplasare (Tank in march)- foto Mihai Niþu
Operațiuni de debarcare a tancurilor de pe platformă (The tanks are disembarked from the platforms)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 2016 ori.
Tanc în deplasare spre zona de desfășurare a exercițiului ROUEX 09 (Tank in the area of exercise)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1759 ori.
Tanc în deplasare (Tank in march)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1585 ori.
Tanc în deplasare spre zona de desfãºurare a exerciþiului Rouex 09 (Tank in march in the ROUEX 09 area)- foto Mihai NiþuTransportul tancurilor pe drumurile publice spre exerciþiul ROUEX 09 (the tanks are transported on the ways) - foto Mihai NiþuElicoptere IAR 300 PUMA SOCAT care ies din zona de mascare (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters come out from the camouflage area)- foto Mihai Niþu
Tanc în deplasare spre zona de desfășurare a exercițiului Rouex 09 (Tank in march in the ROUEX 09 area)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1449 ori.
Transportul tancurilor pe drumurile publice spre exercițiul ROUEX 09 (the tanks are transported on the ways) - foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1891 ori.
Elicoptere IAR 300 PUMA SOCAT care ies din zona de mascare (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters come out from the camouflage area)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1861 ori.