Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Batalionul 83 LAROM în deplasare spre locul de desfaºurare a exerciþiului ROUEX 09 (The 83rd LAROM Battalion in march to the exercise's area of development)- foto Mihai Niþu

Batalionul 83 LAROM în deplasare spre locul de desfașurare a exercițiului ROUEX 09 (The 83rd LAROM Battalion in march to the exercise's area of development)- foto Mihai Nițu