Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Comandanþii de unitãþi participanþi la exerciþiul ROUEX 09 (Commanders of the units to participate in ROUEX 09 exercise)- foto Mihai Niþu

Comandanții de unități participanți la exercițiul ROUEX 09 (Commanders of the units to participate in ROUEX 09 exercise)- foto Mihai Nițu