Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Generalul de brigadã Valeriu Nicuþ, locþiitorul ºefului SMG pentru Operaþii ºi Instrucþie, împreunã cu reprezentantul componentei aeriene participante la exerciþiu (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training together with the representative of the air component to take part in the exercise)- foto Mihai Niþu

Generalul de brigadă Valeriu Nicuț, locțiitorul șefului SMG pentru Operații și Instrucție, împreună cu reprezentantul componentei aeriene participante la exercițiu (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training together with the representative of the air component to take part in the exercise)- foto Mihai Nițu