Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Salvã de artilerie de antrenament executatã cu subunitatea de LAROM în aria de desfãºurare a exerciþiului ROUEX 09 (The LAROM subunit performs the training Artillery salvo in the exercise's area)- foto Mihai Niþu

Salvă de artilerie de antrenament executată cu subunitatea de LAROM în aria de desfășurare a exercițiului ROUEX 09 (The LAROM subunit performs the training Artillery salvo in the exercise's area)- foto Mihai Nițu