Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Trageri de antrenament cu subunitatea de LAROM în poligonul Cincu (The LAROM subunit performs the training firings in Cincu shooting field)- foto Mihai Niþu

Trageri de antrenament cu subunitatea de LAROM în poligonul Cincu (The LAROM subunit performs the training firings in Cincu shooting field)- foto Mihai Nițu