Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Apropierea danelor de axul podului - foto Mihai Niþu

Apropierea danelor de axul podului - foto Mihai Nițu