Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Coloana de tancuri (Column of tanks)- foto Mihai Niþu

Coloana de tancuri (Column of tanks)- foto Mihai Nițu