Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Coloanã de tancuri din Batalionul 814 Tacuri la ROUEX 09 (The 814th Battalion tanks column)- foto Mihai Niþu

Coloană de tancuri din Batalionul 814 Tacuri la ROUEX 09 (The 814th Battalion tanks column)- foto Mihai Nițu