Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Coloane de autoehicule pe dublu fir de circulaþie (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai Niþu

Coloane de autoehicule pe dublu fir de circulație (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai Nițu