Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Poligonul Redea - Studierea terenului pe machetã (Redea shooting field. Study of the field on the dummy)- foto Adrian Grama

Poligonul Redea - Studierea terenului pe machetă (Redea shooting field. Study of the field on the dummy)- foto Adrian Grama