Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Formaþie de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT efectueazã recunoaºterea zonelor de acþiune în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters perform the reconnaissance of Cincu shooting field area)- foto Mihai Niþu

Formație de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT efectuează recunoașterea zonelor de acțiune în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters perform the reconnaissance of Cincu shooting field area)- foto Mihai Nițu