Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT în formaþie de atac în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in attack formation over Cincu shooting field)- foto Mihai Niþu

Elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT în formație de atac în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in attack formation over Cincu shooting field)- foto Mihai Nițu