Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Îmbarcarea tancurilor pe platforma de transport rutier (The tanks are embarked on platforms to be transported on the ways)- foto Mihai Niþu

Îmbarcarea tancurilor pe platforma de transport rutier (The tanks are embarked on platforms to be transported on the ways)- foto Mihai Nițu