Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Instrucþia pontonierilor-Construcþia portiþelor de transport (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Niþu

Instrucția pontonierilor-Construcția portițelor de transport (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Nițu