Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Instrucþia pontonirilor-Desprinderea danei de pod de la mal (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Niþu

Instrucția pontonirilor-Desprinderea danei de pod de la mal (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Nițu