Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Instrucþia pontonierilor - Misiune îndeplinitã. Tehnica este în miºcare(Training of pontoon bridge personnel. Missioned accomplished)- foto Mihai Niþu

Instrucția pontonierilor - Misiune îndeplinită. Tehnica este în mișcare(Training of pontoon bridge personnel. Missioned accomplished)- foto Mihai Nițu