Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Instrucþia pontonierilor-Transportul tehnicii cu ajutorul portiþelor de pontoane (Training of pontoon bridge personnel. the equipment is transported)- foto Mihai Niþu

Instrucția pontonierilor-Transportul tehnicii cu ajutorul portițelor de pontoane (Training of pontoon bridge personnel. the equipment is transported)- foto Mihai Nițu