Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Instrucþia pontonierilor-Trecerea coloanei mixte de tehnicã (Training of pontoon bridge personnel. the joint military equipment passes over)- foto Mihai Niþu

Instrucția pontonierilor-Trecerea coloanei mixte de tehnică (Training of pontoon bridge personnel. the joint military equipment passes over)- foto Mihai Nițu