Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Intrarea danelor în axul podului (The pontoon bridge) - foto Mihai Niþu

Intrarea danelor în axul podului (The pontoon bridge) - foto Mihai Nițu