Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Poligonul Redea - Observarea efectului la þintã (Redea shooting field. Watching the effect on the target) - foto Adrian Grama

Poligonul Redea - Observarea efectului la țintă (Redea shooting field. Watching the effect on the target) - foto Adrian Grama