Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Operaþiuni de debarcare a tancurilor de pe platformã (The tanks are disembarked from the platforms)- foto Mihai Niþu

Operațiuni de debarcare a tancurilor de pe platformă (The tanks are disembarked from the platforms)- foto Mihai Nițu